KINESIOLOGIA

“EVOLUCIÓ I SANACIÓ HUMANA
Tractament holístic integrador del Jo “

Amb la Kinesiologia acompanyem a la persona a Drenar, a desbloquejar, a connectar amb les tendències heretades  i facilitar així el seu futur per reconnectar amb la seva capacitat innata de sanació, amb la llibertat del Ser i la seva expressió.
Ajudem a  posar de manifest el seu propòsit de vida treballant amb una neutralitat de mirall que permet i ajuda a integrar els plànols: físic, energètic, emocional, mental i de consciència espiritual.

¿Com ho fem? doncs utilitzem el to muscular com a sistema de biofeedback, per evaluar una disfunció seguint la relació múscul / òrgan / emoció, determinant-se així el tractament més apropiat per a la persona.
El armlengh reflex (AR) és la resposta que dóna l’organisme, via sistema nerviós central, quan es perd l’homeostasi, l’equilibri general. Utilitzem aquest sistema de comunicació per conèixer la informació de naturalesa sensorial, postural, bioquímica, emocional psicològica i energètica de l’individu.
Després de 30 anys de praxi com a Kinesiòleg Holístic, en J.A.Pascuas, va descobrir el mètode de gravació d’informació, que aplicat amb la kinesiologia, va crear una nova forma de tractar a l’individu perquè pugui recuperar la seva salut òntica. Tenint en compte el símptoma com a fil conductor, se segueix a la persona pel laberint del seu organisme localitzant els seus bloquejos per ajudar a alliberar-los.