MT Senda

“EVOLUCIÓ I SANACIÓ HUMANA
Tractament holístic integrador del Jo “

Què és M.T.Senda? és un mètode terapèutic que es basa en la unificació de l’estudi de diferents tradicions, així com de les últimes investigacions en biologia, psicologia i física actuals.
Treballa a l’ésser humà tenint en compte les seves tendències heretades fins al present i facilitant el seu futur per reconnectar amb la seva capacitat innata de sanació, amb la llibertat del Ser i la seva expressió.
Es posa de manifest el seu propòsit de vida treballant amb una neutralitat de mirall que permet i ajuda a integrar els plànols: físic, energètic, emocional, mental i de consciència espiritual.
Cada sessió comporta un treball biomecànic-estructural-postural i una avaluació nutricional-bioquímica-molecular a la qual se suma un reequilibri bioenergètic i psicoterapèutic permetent-se així la visió d’una evolució espiritual i humana en el pla físic. Ajudant-se d’aquesta manera, tant a si mateix com a la humanitat, a efectuar un salt quàntic global.

¿Com ho fem? A MtSenda utilitzem com a eina la kinesiologia, que utilitza el to muscular com a sistema de biofeedback, per avaluar una disfunció seguint la relació múscul / òrgan / emoció, determinant-se així el tractament més apropiat per al pacient.
El armlengh reflex (AR) és la resposta que dóna l’organisme, via sistema nerviós central, quan es perd l’homeostasi. Utilitzem aquest sistema de comunicació per conèixer la informació de naturalesa sensorial, postural, bioquímica, emocional psicològica i energètica de l’individu.
Després de 30 anys de praxi com Kinesiòleg Holístic J.A.Pascuas (estudiós, investigador i integrador de moltes tradicions) va descobrir el mètode de gravació d’informació, que aplicat amb la kinesiologia i amb el prisma del coneixement unificat de múltiples tradicions, va crear una nova forma de tractar a l’individu perquè pugui recuperar la seva salut òntica. Tenint en compte el símptoma com a fil conductor, se segueix al pacient pel laberint del seu organisme localitzant els seus bloquejos per alliberar-los. Com més profund sigui el treball, més profunda serà la sanació.

Si desitges aprofundir mes en l’explicació del Mètode pots clicar a: