TALLER ELS ELEMENTS EN MI

FOC, TERRA, METALL, AIGUA I FUSTA

En aquest taller de 4h ens endinsem a vivenciar el pas pels diferents elements: el Foc, la Terra, el Metall, l’Aigua i la Fusta
La Medicina Tradicional Xinesa relaciona els elements amb diferents parts del cos, estats i comportaments. Seguint aquests criteris, treballem corporalment la musculatura i parts del cos relacionades amb cada element per ajudar-nos a connectar amb ell, sentir com està en nosaltres i aprendre maneres d’ajudar a equilibrar-los.

x

Element Foc

1) FOC

 • Relacionat amb el Cor i l’Intestí Prim.
 • La Tristesa, el Perfeccio-nisme, el judici, l’oblidar-me de mi… malmet el Foc. I aquest genera Preocupa-ció, Obsessió…
 • En equilibri tenim Satisfac-ció propia, Vàlua, Auto-respecte…
Element Terra

2) TERRA

 • Relacionat amb l’Estòmac i la Melsa.
 • L’Obsessió i la Gola (Gula) malmeten la Terra. I aquesta genera Melanco-lia, Ansietat, Possessivitat.
 • En equilibri tenim Confian-ça, Fe, capacitat per a Digerir la vida…
Element Metall

3) METALL

 • Relacionat amb el Pulmó i l’Intestí Gruixut.
 • La Melancolia, la Ansie-tat… malmet el Metall. I aquest genera Por, Insegu-retat, Dubtes…
 • En equilibri tenim facilitat per trobar noves maneres d’actuar, Valentia, Espon-taneitat…
Element Aigua

4) AIGUA

 • Relacionat amb els Ronyons i la Bufeta.
 • La Por, la Inseguretat… malmet l’Aigua. I aquesta genera Ràbia, Agressivitat.
 • En equilibri tenim Bondat, Paciència, Seguretat, Equi-libri…
Element Fusta

5) FUSTA

 • Relacionat amb el Fetge i la Vesícula Biliar.
 • La Ràbia, l’Avaricia… perjudica la Fusta. I aquesta genera Tristesa…
 • En equilibri tenim Alegria, Felicitat, capacitat de Transformar…

C/ SANT ALBERT 91

VALLDOREIX

judith.martinell@gmail.com

663 029 037