KINESIOLOGIA

En el dia a dia acumulem toxicitat. Una part ens ve de fora, a través de la qualitat alimentaria, de l’estrés continuat, de la contaminació i radiacions de l’entorn, etc… i altres les generem dins nostre, contraient, alterant la química, reaccionant contra el propi organisme, amb les actituds, amb patrons transgeneracionals, sistèmics, kàrmics...

Amb els drenatges kinesiologics ajudem a sanejar l’organisme per aconseguir un millor equilibri general i ajudar-nos en el nostre camí evolutiu.

Amb la Kinesiologia acompanyem a la persona a recuperar l’homeostasi i salut a través del drenatge de toxines, del desbloqueig de patrons mentals i emocionals que són apresos o heretats. Facilitem així el reconnectar amb la seva capacitat innata de sanació, amb la llibertat del Ser i la seva expressió espontània.
Ajudem a posar de manifest el seu propòsit de vida treballant amb una neutralitat de mirall que permet i ajuda a integrar els plànols: físic, energètic, emocional, mental i de consciència espiritual.

¿Com ho fem? doncs utilitzem el to muscular com a sistema de biofeedback, per avaluar una disfunció seguint la relació múscul / òrgan / emoció, determinant-se així el tractament més apropiat per a la persona.
El armlength reflex (AR) és la resposta que dóna l’organisme, via sistema nerviós central, quan es perd l’homeostasi, l’equilibri general. Utilitzem aquest sistema de comunicació per conèixer la informació de naturalesa sensorial, postural, bioquímica, emocional psicològica i energètica de l’individu.

C/ SANT ALBERT 91

VALLDOREIX

judith.martinell@gmail.com

663 029 037