TALLERS DE CONSCIÈNCIA CORPORAL

«Busquem que el cos s’organitzi per moure’s amb el mínim esforç i màxima EFICIÈNCIA, no a través de la força muscular, sinó d’una major CONSCIÈNCIA de com funciona» (Moshe Feldenkrais)

QUE fem? En aquests tallers busquem connectar amb nosaltres mateixos, augmentar la capacitat de percepció del nostre cos i de la nostra mobilitatrelaxar les tensions musculars amb les que anem connectant, recobrar mobilitat i alliberar la respiració.
Si t’adonessis que estàs apretant la mandíbula o pujant les espatlles, ho seguiries fent? En moltes ocasions generem tensions innecessàries o fem ús del nostre cos amb un excés de to muscular sense adonar-nos (enfadats, ansietat, estrés, fred, patrons del caràcter…). Això gasta molta energia, a més d’escurçar-nos contreure’ns i limitar-nos el moviment. Un excés de tensió continuat genera dolor i aquest és el llenguatge del cos que ens avisa que hi ha quelcom que no està funcionant bé.

COM ho fem? Durant els tallers et guio a través de seqüències de moviments suaus i eficients. A través del moviment, anem prenent consciencia del nostre cos i permetem així que pugui expressar-se, al temps que ens sensibilitzem per escoltar-lo abans que hagi de cridar. Un dolor a l’espatlla o al genoll pot ser un aspecte descuidat u oblidat de nosaltres que s’expresa o ens demana atenció. Ens ajudem també de pilotes i pals per deixar anar tensions.

· Moven-te lentament i posant atenció a COM és el moviment en tú, el sistema nerviós va descobrint noves possibilitats més eficients i cómodes  i va deixant de banda els hàbits o patrons menys funcionals. El moviment automàtic, fet sense atenció, no aporta millores als patrons ja existens. És quan portem atenció al que sentim, a COM ens movem, que el cervell começa inmediatament a construïr milions de noves conexions neurològiques que són l’avantsala de nous canvis, aprenentatges i transformacions. Amb moviments “no habituals” simples com creuar els dits o braços de manera diferent, activem vies neurològiques no utilitzades fins llavors.

Per a QUÈ? Una major consciència corporal i del moviment, ens permetrà ser capaços d’escoltar el cos, reduïr els dolors i molèsties, ser més eficients en el moviment, economitzar gran quantitat d’energia i guanyar en vitalitat, salut, espontaneïtat i harmonia.

Per a QUI? Per a tot aquell qui vulgui caminar cap a la salut, fer-se responsable del seu cami i descobrir com el cos està disposat a anar-se desbloquejant i aprenent noves maneres de moure’s i estar més eficients i econòmiques.

Els Tallers poden ser INDIVIDUALS o GRUPALS – PRESENCIALS o en versió ON LINE.

C/ SANT ALBERT 91

VALLDOREIX

judith.martinell@gmail.com

663 029 037